Głównej zawartości

PUBLIKACJE

1) T.Wierzchoń, E.Czarnowska, A.Sowińska, M.Tarnowski, “Hemocompatibility of titanium and its alloys modified by glow dis charge surface treatment”, rozdział w monografii pt. “The Artifical Heart” Wyd. Pan Standford Publishing, Singapore – złożony październik 2013 r. – zaprezentowano warunki obróbki stopu Ti6Al4V w procesach azotowania i tlenoazotowania w niskotemperaturowej plazmie na potencjale katody i plazmy oraz struktury i właściwości wytwarzanych warstw;

2) A.Brojanowska, M.Tarnowski, P.Rutkowski, T.Wierzchoń, Wpływ temperatury procesu azotowania jarzeniowego na odporność korozyjną warstw azotowanych wytworzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al7Nb, Inżynieria Materiałowa 6 (2013) 647-652; pdf

3) J.Kamiński, A.Brojanowska, M.Tarnowski, T.Borowski, T.Wierzchoń,  Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy, Ochrona przed Korozją vol.56,nr 5 (2013) 222-226;  pdf

4) A.Brojanowska, M.Tarnowski, P.Rutkowski, T.Wierzchoń, Corrosion resistance of nitrided and oxytrinided layers produced on titanium Grade 2 in glow discharge assisted processes,vol.56,11(2013) 468-473; pdf

5) M.Gonsior, M.Darłak, I.Altynsev, R.Kustosz, M.Kościelniak-Ziemniak, “New Biomaterials Thrombogenicity Evaluation Method In Dynamic Blood Flow Conditions”, Int J Artif Organs 2014, 37 (8): 609 – 643, P28, pp. 614

 

 

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

1) R.Kustosz, „Polskie wszczepialne pompy wspomagania serca – rozwój w badaniach programu Polskie Sztuczne Serce”,  Międzynarodowa Konferencja BioMedTech Silesia 2013, Rzeszów, marzec 2013r., referat;

2) I.Altyntsev, „ReligaHeart ROT: wirowa wszczepialna odśrodkowa pompa długoterminowego wspomagania serca”, Międzynarodowa Konferencja BioMedTech Silesia 2013, Rzeszów, marzec 2013r., referat;

3) M.Gonsior „Projekt badań stosowanych - Technologia obróbek w niskotemperaturowej plazmie dla modyfikacji powierzchni kontaktujących się z krwią tytanowych elementów wirowych protez serca”, warsztaty programu „Polskie Sztuczne Serce”, sesja pt. "Oddziaływanie programu w zakresie technologii materiałowych (P01), metrologicznych (P02), konstrukcji i badań protez serca (P03 i P04) oraz finalnych celów realizacji programu", kwiecień 2013, Zabrze, referat;

4) A.Brojanowska, „Odporność korozyjna tytanu po procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy”, Konferencja „Antykorozja 2013”, Ustroń, kwiecień 2013r, plakat;

5) I.Altyntsev, M.Darłak, R.Kustosz, A.Korczak, „Preliminary investigation on the small centrifugal pump”, Międzynarodowa Konferencja Wirowych Pomp Krwi (ISRBP 2013), wrzesień 2013r., Yokohama, Japonia, plakat;

6) M.Darłak, I.Altyntsev, R.Kustosz, “Preliminary investigations of the permanent magnetic bearings for the centrifugal blood pump program”,  Międzynarodowa Konferencja Wirowych Pomp Krwi (ISRBP 2013), wrzesień 2013r., Yokohama, Japonia, plakat;

7) R.Kustosz, „The Polish heart assist devices – recent status and the future”, III Konferencja Edukacyjna Wrodzonych Wad Serca (Educational Conference On Congenital Heart Disease), czerwiec 2013r., Kraków, referat;

8) M.Ossowski, M.Tarnowski, T.Wierzchoń, „Cathodic cage plasma nitriding of Ti6Al4V alloy”, Euro LighMAT Conference, Bremen, Niemcy, wrzesień 2013, referat/plakat – prezentacja zalet i możliwości obróbek jarzeniowych na potencjale plazmy m.in. w wytwarzaniu elementów pomp wirowych;

9) A.Brojanowska, „Wpływ temperatury procesu azotowania jarzeniowego na odporność korozyjną warstw azotowanych wytwarzanych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al7Nb”, Konferencja Nowoczesne Inżynierie Powierzchni, Spała, wrzesień 2013, plakat;

10) M.Gonsior, M.Darłak, I.Altynsev, R.Kustosz, M.Kościelniak-Ziemniak, “New Biomaterials Thrombogenicity Evaluation Method In Dynamic Blood Flow Conditions”  Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Sztucznych Narządów ESAO, wrzesień 2014, Rzym – poster pdf

 11) I.Altyntsev, M.Darłak, M. Gawlikowski, M. Gonsior, R. Kustosz, „Investigation of the Froces Acting on the Impeller of the Centrifugal Blood Pump”, Międzynarodowa Konferencja Wirowych Pomp Krwi (ISRBP 2014), wrzesień 2014r., San Francisco, USA, referat